Elektriciteitsnet

Het elektriciteitsnet zorgt voor het transport van elektrische energie. Het bestaat uit een groot netwerk van kabels, die ervoor zorgen dat alle elektriciteit wordt verdeeld. Op deze manier kan iedereen die aangesloten is op het net gebruik maken van elektriciteit.

Het Nederlandse elektriciteitsnet zit vast aan het Belgische en het Duitse. Op deze manier kan het elektriciteitsnet als een soort energieopslag fungeren. Als er bijvoorbeeld veel energie wordt geproduceerd door windmolens aan de kust hoeft er minder te worden geÔmporteerd uit Duitsland.


Hoogspanningkabels[3]

Werking

Bij het transport van elektriciteit treden er altijd energieverliezen op. De belangrijkste oorzaak hiervan is Ohmse weerstand in de elektriciteitskabels. De weerstand van een kabel wordt gegeven door:

Als er een stroom door de kabel gestuurd wordt, zorgt deze weerstand voor een vermogensverlies van:

Dit verlies moet zo veel mogelijk beperkt worden, door de stroom te minimaliseren. Om het vermogen dat door de kabel  getransporteerd wordt gelijk te houden, moet de spanning worden verhoogd.

Om deze reden worden hoogspanningskabels gebruikt om elektriciteit over grote afstanden te transporteren. In Nederland worden hoogspanningen van 380, 220 en 150 kV gebruikt.[1]

Om deze spanningen te krijgen worden transformatoren gebruikt. Hiermee wordt wisselstroom van een lage naar hoge spanning gebracht, waarbij een energieverlies optreedt van ongeveer 4%.[2] De transformatoren kunnen ook gebruikt worden om de spanning te verlagen, zodat deze gebruikt kan worden in huishoudens en bedrijven.


Transformatoren[3]

Ontwikkelingen

Gelijkstroom kan ook getransformeerd worden, maar dit is veel moeilijker dan met wisselstroom. De techniek om gelijkstroom te transformeren is de laatste jaren sterk ontwikkeld en de energieverliezen zijn ongeveer hetzelfde geworden als bij het transformeren van wisselstroom.

Dit heeft ervoor gezorgd dat gelijkstroom efficiŽnter getransporteerd kan worden dan wisselstroom. Over grote afstanden wordt het transport van gelijkstroom onder hoge spanning (HVDC) dan ook toegepast, zoals tussen Nederland en Noorwegen (NorNed-kabel).

Voorbeelden

Het elektriciteitsnet in Nederland is zo gebouwd dat er zo weinig mogelijk open einden zijn. Dit betekent dat knooppunten zoveel mogelijk op meerdere kabels zitten aangesloten. Als er met de energievoorziening iets gebeurt (een geknapte hoogspanningskabel) kan het knooppunt altijd via een andere route van stroom worden voorzien. Sommige stukken zijn niet op twee manieren verknoopt, als hier iets gebeurt zitten mensen ineens veel langer zonder stroom.